തുർക്കിയും, ഇന്ത്യയും, ഖത്തറും 2024 ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിലെ അതിഥികളാവും

തുർക്കിയും, ഇന്ത്യയും, ഖത്തറും 2024 ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിലെ അതിഥികളാവും
ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 14 വരെ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന 2024 ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ തുർക്കി, ഇന്ത്യ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ഭാവി സർക്കാരുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ 25-ലധികം സർക്കാർ, സംസ്ഥാന തലവന്മാർക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.തുർക്കി രാഷ്ട്രപതി