ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി 2024 അജണ്ടയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി 2024 അജണ്ടയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഈ മാസം 12 നും 14 നും ഇടയിൽ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ (ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) 11-ാമത് പതിപ്പിൻ്റെ അജണ്ട വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.'ഭാവി ഗവൺമെൻ്റുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക' എന്ന പ്രമേയത്തിന് കീഴിൽ, ഈ വർഷത്തെ ഉച്ചകോടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭ