2023 ലെ സംരംഭങ്ങളും സർക്കാർ റിപ്പോർട്ടുകളും അവലോകനം ചെയ്ത് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ യോഗം

2023 ലെ സംരംഭങ്ങളും സർക്കാർ റിപ്പോർട്ടുകളും അവലോകനം ചെയ്ത് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ യോഗം
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ യോഗം അബുദാബി കാസർ അൽ വതാനിൽ നടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിരവധി സംരംഭങ്ങളും സർക്കാർ നയങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.ഊർജം, വൈദ്യുതി, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയുമ