അബുദാബിയിലെ ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സന്ദർശനം നടത്തി

അബുദാബിയിലെ ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സന്ദർശനം നടത്തി
അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അബുദാബിയിലെ ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി.യുഎഇയിലെ സ്ത്രീകളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ ചെയർവുമണും സുപ്രീം