ഫ്രീ സോൺ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒഇസിഡി റേറ്റിംഗ് യുഎഇയുടെ ആഗോള മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും: സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം

മുൻഗണനാ നികുതി വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (ഒഇസിഡി)യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അവലോകനം പ്രകാരം യുഎഇയുടെ ശക്തമായ നികുതി നിയമനിർമ്മാണത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ വിന്യാസത്തിനും അടിവരയിടുന്ന യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഫ്രീ സോൺ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക