എമിറേറ്റ്സ് മാഴ്സ് മിഷൻ മുഴുവൻ ചൊവ്വ വർഷത്തിലുടനീളം നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 9,(WAM)--ഒരു അറബ് രാഷ്ട്രം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർപ്ലാനറ്ററി പര്യവേക്ഷണമായ എമിറേറ്റ്സ് മാർസ് മിഷൻ (ഇഎംഎം) ഇന്ന് ചൊവ്വയുടെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ (രണ്ട് പൂർണ്ണ ഭൗമ വർഷങ്ങൾ) ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ അളവുകളിൽ നിന്ന് വരച്ച സവിശേഷമായ പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര പുറത്തിറക്കി.ഹോ