മോശം ദൃശ്യപരത മുന്നറിയിപ്പുമായി എൻസിഎം

മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ, തിരശ്ചീന ദൃശ്യപരതയുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും, ഇത് 05:20 മുതൽ 09:00 ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ചില ആന്തരിക, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ക