ഡബ്ല്യൂജിഎസ് 2024-ൽ മൂന്നാമത് 'ആഗോള സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യ സൂചിക' അനാവരണം ചെയ്ത് എംബിആർഎസ്ജി

ദുബായിൽ  ആരംഭിച്ച ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ(ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) 'ഭാവി ഗവൺമെൻ്റുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക' എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന സെഷനിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് (എംബിആർഎസ്ജി) 'ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ  ഇൻഡെക്സിൻ്റെ (ഇഡിഐ) മൂന്നാം പതിപ്പ് അനാവരണം ചെയ്തു.സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്