ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024: ബിസിനസ് മീഡിയയുടെ ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യാൻ റൗണ്ട് ടേബിൾ സംഘടിപ്പിച്ച് എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി

ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024: ബിസിനസ് മീഡിയയുടെ ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യാൻ റൗണ്ട് ടേബിൾ സംഘടിപ്പിച്ച് എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി
ഇന്ന് ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) 2024-ൻ്റെ ഭാഗമായി ‘സാമ്പത്തിക ആഖ്യാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം: വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ പങ്ക്’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അറബ് മേഖല, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർപ്പറേഷൻ (ഒഐസി) എന്നിവിടങ