ആഗോള എണ്ണ വിപണി സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒപെക് പ്ലസുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ യുഎഇ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്: സുഹൈൽ അൽ മസ്റൂയി

ആഗോള എണ്ണ വിപണി സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒപെക് പ്ലസുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ യുഎഇ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്: സുഹൈൽ അൽ മസ്റൂയി
യുഎഇയുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (ഇവി) സംവിധാനം നവീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പ്രമുഖ ആഗോള കമ്പനികളുമായി കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ച് പുതിയ സ്‌റ്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ ടർബോചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് യുഎഇ ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി സുഹൈൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്‌റൂയി പറഞ്