അൽബേനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ച് യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി

അൽബേനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ച്  യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും അൽബേനിയയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈദി രാമയും വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിലു