2023-ലെ പുതിയ ഫെഡറൽ നിയമ നമ്പർ 57-ൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ വിശദീകരിച്ച് ജിപിഎസ്എസ്എ

2023-ലെ പുതിയ ഫെഡറൽ നിയമ നമ്പർ 57-ൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ വിശദീകരിച്ച് ജിപിഎസ്എസ്എ
പെൻഷനും സാമൂഹിക സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023-ലെ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഫെഡറൽ നിയമം നമ്പർ 57,  2023 ഒക്‌ടോബർ 31-നോ അതിന് ശേഷമോ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എമിറാത്തി ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാണെന്ന് ജനറൽ പെൻഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റി (ജിപിഎസ്എസ്എ) വിശദീകരിച്ചു. ദുബായ്, അജ്മാൻ, റാസൽഖൈമ, ഫുജൈറ, ഉം അൽ ഖ