ഡബ്ല്യുഇഇസി2024-ൽ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുമുള്ള ആഗോള റോഡ്‌മാപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് അബുദാബി

ഡബ്ല്യുഇഇസി2024-ൽ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുമുള്ള ആഗോള റോഡ്‌മാപ്പ്  അവതരിപ്പിച്ച് അബുദാബി
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 17,(WAM)-- അബുദാബി ദേശീയ എക്സിബിഷനിൽ 12-ാമത് ലോക പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ കോൺഗ്രസിൻ്റെ (ഡബ്ല്യുഇഇസി2024) നാലാം ദിവസം പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസവും (ഇഇ), എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയ്നബിൾ ഡെവലപ്‌മെൻ്റും (ഇഎസ്‌ഡി) ആഗോള തലത്തിൽ  ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള  ശുപാർശകളുടെ രൂപരേഖ നൽകുന്ന ഉന്നതതല