‘ഇൻട്രൂസിംഗ് സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം: ദി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി’ പ്രദർശനം ലത്തീഫ ബിൻത് മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

‘ഇൻട്രൂസിംഗ് സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം: ദി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി’ പ്രദർശനം ലത്തീഫ ബിൻത് മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 18,(WAM)--2024 ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ ഡിസംബർ 5 വരെ ഇത്തിഹാദ് മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 'ഇൻട്രൂസിംഗ് സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം: ദി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി' പ്രദർശനം ദുബായ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർട്‌സ് അതോറിറ്റി (ദുബായ് കൾച്ചർ) ചെയർപേഴ്‌സണും ദുബായ് കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ശൈഖ ലത്തീഫ ബിൻത് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ