ദേശീയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനം

ഈ മാസം 26 മുതൽ 29 വരെ അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ (എംസി13) ആതിഥേയത്വത്തിനായുള്ള ബിസിനസ്സ് പാർട്ണർമാരായി ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ്, എത്തിസലാത്ത് (ഇ&) സർവീസ്, അബുദാബി സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയവും  സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പും (എഡിഇഡിഡി) അബുദാബി ടൂറിസം ആൻഡ് കൾച്ചർ