ഇന്ത്യ പ്രതിവർഷം 50 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ ശുദ്ധീകരണ ശേഷി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി

ഇന്ത്യ പുതിയ ശുദ്ധീകരണ ശേഷിയിൽ പ്രതിവർഷം 50 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെന്ന് പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞു.രാജ്യം ഇതിനകം തന്നെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ എണ്ണ ഉപഭോക്താവാണ് എന്നിരിക്കെ നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2045-ഓടെ ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ ആവശ്യം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള തയ