എഐ, സുസ്ഥിരത എന്നിവയിലെ സുപ്രധാന കരിയർ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ വാർഷിക ഹാക്കത്തോൺ

സായിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാം വാർഷിക ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാക്കത്തോണിൻ്റെ തുടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎഇ ഇന്നൊവേഷൻ മാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പരിപാടി എഐ സുസ്ഥിരത എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി , അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജ, ഖലീഫ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ദുബായ് യൂ