റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി റുവാണ്ടൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴച്ച നടത്തി

റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി റുവാണ്ടൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴച്ച നടത്തി
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയ  യുഎഇയിലെ റുവാണ്ടൻ അംബാസഡർ ജോൺ മിറെംഗിലെ സഖർ ബിൻ മുഹമ്മദ് സിറ്റിയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു.ശൈഖ് സൗദ് അംബാസഡറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും. എല്ലാ മേഖലകളിലും റുവാണ്ടയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്