ഫോൺ കോളിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ, അർജൻ്റീന രാഷ്ട്രപതിമാർ

ഫോൺ കോളിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ, അർജൻ്റീന രാഷ്ട്രപതിമാർ
യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും അർജൻ്റീനിയൻ രാഷ്ട്രപതി  ജാവിയർ മിലേയും ഇന്ന് ഒരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും  അവരുടെ പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേ