ഒന്നിലധികം സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഡബ്ല്യുടിഒയ്‌ക്കൊപ്പം ഫലങ്ങൾ നേടാനും ചൈന തയ്യാറാണ്: വാണിജ്യ മന്ത്രി

ഒന്നിലധികം സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഡബ്ല്യുടിഒയ്‌ക്കൊപ്പം ഫലങ്ങൾ നേടാനും ചൈന തയ്യാറാണ്: വാണിജ്യ മന്ത്രി
അബുദാബിയിൽ നടന്ന ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് എല്ലാ കക്ഷികളുമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാണെന്ന്  ഞായറാഴ്ച ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രി വാങ് വെൻ്റാവോ പറഞ്ഞു.ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനത്തിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക