ഡോളർ ദുർബലമായതോടെ സ്വർണവില ഉയരുന്നു

ഡോളർ ദുർബലമായതോടെ സ്വർണവില ഉയരുന്നു
ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതിനാൽ ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു, സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് 0.1% വർദ്ധിച്ച് 0620 ജിഎംടി പ്രകാരം ഔൺസിന് 2,033.34 യുഎസ് ഡോളർ എന്ന നിലയിലെത്തി.റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യുഎസ് സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 2,043.00 ഡോളറിലെത്തി.സ്‌പോട്ട് പ്ലാറ്റിനം ഔൺസിന് 0.6% ഉയർന്