മൂന്നാമത് ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കമായി

യുഎഇ ഗവൺമെൻ്റ് ആരംഭിച്ച ആഗോള നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയയുടെ 'ഉയർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അതിർത്തികൾ: പുതിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ  മൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ചു.ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ ഡയലോഗുകൾ, ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ