അറബ് ഏവിയേഷൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി റാസൽഖൈമ ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ റാഖ് ഭരണാധികാരി പങ്കെടുത്തു

അറബ് ഏവിയേഷൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി റാസൽഖൈമ ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ റാഖ് ഭരണാധികാരി പങ്കെടുത്തു
എമിറേറ്റിൽ രണ്ട് ദിവസമായി നടക്കുന്ന അറബ് ഏവിയേഷൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി റാസൽഖൈമ ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തിൽ റാസൽഖൈമയുടെ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി പങ്കെടുത്തു.രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആഗോളതലത്തിലും വിനോദസഞ്ചാരവും യാത