അജ്മാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിന് അടുത്ത ആഴ്ച തുടക്കമാക്കും

സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്  ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുഐമിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ, അജ്മാൻ  അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനം 'ക്ലൈമേറ്റ്" ന്യൂട്രൽ സിറ്റി 2050' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മാർച്ച് 5 ന് ആരംഭിക്കും.അജ്മാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ആസൂത്രണ വകുപ്പും ചേർന്നാണ് ദ്വിദിന  സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക