ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കസ്റ്റംസ് തീരുവകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം 2026 വരെ നീട്ടി ഡബ്ല്യുടിഒ

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കസ്റ്റംസ് തീരുവകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം 2026 വരെ നീട്ടി ഡബ്ല്യുടിഒ
അബുദാബിയിൽ നടന്ന 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ (എംസി 13), ലോക വ്യാപാര സംഘടന (ഡബ്ല്യുടിഒ) ഇ-കൊമേഴ്‌സിൻ്റെ കസ്റ്റംസ് തീരുവകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം 2026-ലെ 14-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനം വരെ നീട്ടി.ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടന്ന എംസി13-ൻ്റെ സുപ്രധാന നേട്ട