എംസി13-ലൂടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വികസിത രാജ്യങ്ങളും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടി: ഡബ്ല്യുടിഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ

എംസി13-ലൂടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വികസിത രാജ്യങ്ങളും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടി: ഡബ്ല്യുടിഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ
പതിമൂന്നാം ഡബ്ല്യുടിഒ മന്ത്രിതല സമ്മേളനം മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്നും ആഗോള പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ സംഘാടനത്തിന് യുഎഇയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഡബ്ല്യുടിഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻഗോസി ഒകോൻജോ-ഇവേല പറഞ്ഞു.“യുഎഇ ഗവൺമെൻ്റിനോടും, വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദിയോടും ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവര