ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനം അബുദാബി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമാപിച്ചു

ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനം അബുദാബി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമാപിച്ചു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 2,(WAM)-- ആഗോള വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പുതിയ വ്യാപാര കരാറുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന അബുദാബി ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സ്വീകാര്യതയോടെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യൂടിഒ) 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിന്(എംസി13) അബുദാബിയിൽ സമാപനമായി.'അബുദാബിക്കും