ബാക്കുവിൽ നടക്കുന്ന സതേൺ ഗ്യാസ് കോറിഡോർ ഉപദേശക സമിതിയുടെ പത്താം മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

ബാക്കുവിൽ നടക്കുന്ന സതേൺ ഗ്യാസ് കോറിഡോർ ഉപദേശക സമിതിയുടെ പത്താം മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
സതേൺ ഗ്യാസ് കോറിഡോറിൻ്റെ( എസ്‌ജിസി) 10-ാമത് മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു. അസർബൈജാനിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎഇയുടെ ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി സുഹൈൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി നേതൃത്വം നൽകി. ഉപദേശക സമിതിയും ഹരിത ഊർജ ഉപദേശക സമിതിയുടെ രണ്ടാം മന്ത്രിതല യോഗവും അസർബ