വ്യോമയാന നവീകരണത്തിനായി എംആർഒ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, എഐഎംഇ 2024 നാളെ ദുബായിൽ ആരംഭിക്കും

വ്യോമയാന നവീകരണത്തിനായി എംആർഒ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, എഐഎംഇ 2024 നാളെ ദുബായിൽ  ആരംഭിക്കും
ആഗോള വ്യോമയാന വിതരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളായ എംആർഒ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻ്റീരിയേഴ്‌സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനും (എഐഎംഇ) 2024 നാളെ ദുബായിൽ ആരംഭിക്കും.വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രമുഖരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇവൻ്റുകൾ 240-ലധികം എക്സിബിറ്റർമാർക്കും 120-ലധികം എയർലൈനുകൾക്കും