സ്വർണ വില 2,100 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു

വർഷത്തിൻ്റെ മധ്യത്തോടെ യുഎസ് നിരക്കുകൾ കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെ റെക്കോർഡ് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിനടുത്താണ് സ്വർണ വില ബുധനാഴ്ച 2,100 യുഎസ് ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചതായി, റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.0458 ജിഎംടി പ്രകാരം സ്‌പോട്ട് ഗോൾഡ് 0.1% കുറഞ്ഞ് ഔൺസിന് 2,126.13 ഡോളറിലെത്തി. യുഎസ് സ്വ