12 യുഎസ് മില്യൺ ഡോളർ കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്‌പേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിക്ഷേപം

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലെ നിക്ഷേപം ഒരു ബില്യൺ രൂപ (12 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ) കടന്നതായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ആണവോർജ്ജ മന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വർഷം എല്ലാ