നാസ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി അൽ മത്രൂഷിയും അൽ മുല്ലയും

എമിറാത്തി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ നോറ അൽ മത്രൂഷി, മുഹമ്മദ് അൽ മുല്ല എന്നിവർ യുഎസിലെ ഹൂസ്റ്റണിലെ ജോൺസൺ സ്‌പേസ് സെൻ്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 2021-ലെ നാസ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്ലാസ് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിന്ന്  ബിരുദം നേടിയതായി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെൻ്റർ (എംബിആർഎസ്‌സി) ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2022 ജ