ഉം അൽ കുവൈനിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ കടൽജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്

ഉം അൽ കുവൈനിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ കടൽജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്
യുഎഇ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ചെയർമാനുമായ  ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ എമിറേറ്റിൽ നാക് എ സീ വാട്ടർ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് (എസ്‌ഡബ്ല്യുആർഒ) ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാൻ്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്‌ഡബ്ല്യുആർഒ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടൽ