ഓപ്പറേഷൻ 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഭാഗമായി മാനുഷിക സഹായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബാച്ച് ഗാസയിൽ എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു

ഓപ്പറേഷൻ 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഭാഗമായി മാനുഷിക സഹായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബാച്ച് ഗാസയിൽ എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 8,(WAM)--'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ഗാസ മുനമ്പിൽ യുഎഇ വ്യോമസേനയും ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യോമസേനയും നടത്തുന്ന മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ എയർഡ്രോപ്പ് പൂർത്തിയായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന