വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആഘോഷങ്ങളോടെ റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് യുഎഇ

വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആഘോഷങ്ങളോടെ റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് യുഎഇ
എമിറാറ്റി ആചാരങ്ങളും അനുകമ്പയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച തെരുവുകളും ആഘോഷങ്ങളും കൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ യുഎഇ ഒരുങ്ങുന്നു.മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾഈ വർഷം, ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ, മൊറോക്കോ, ഒമാൻ, ബഹ