2023-ലെ വാർഷിക സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് അരാംകോ; 121.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ അറ്റാദായം

ദഹ്റാൻ, സൗദി അറേബ്യ, 2024 മാർച്ച് 10, (WAM) – സൗദി അറേബ്യൻ ഓയിൽ കമ്പനി (ആരംകോ) 2023-ലെ വാർഷിക സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 121.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ അറ്റാദായം കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ആരംകോയുടെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തന വഴക്കവും വിശ്വാസ്യതയും കുറഞ്