സമഗ്ര പങ്കാളിത്ത ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇയും ഗ്രീസും

സമഗ്ര പങ്കാളിത്ത ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇയും ഗ്രീസും
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 10,(WAM)-- ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീസ് സന്ദർശനത്തിന്   എത്തിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വകാര്യ മേഖലാ പ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്ന യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രിയും കോപ്28 പ്രസിഡൻ്റുമായ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ, നയിച്ചു.സന്ദർശന വേളയിൽ, ഡോ.