യുഎഇയിൽ റമദാനിൽ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു : എൻസിഎം

യുഎഇയിൽ റമദാനിൽ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു : എൻസിഎം
റമദാനിലുടനീളം സുഖപ്രദമായ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, സുഖപ്രദമായ രാത്രികളും പ്രഭാതങ്ങളും, വിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന പകുതിയിൽ താപനിലയിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ടാക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.റമദാൻ നാളെ മാർച്ച് 11 ന് ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം)  കാലാവസ്ഥ പ്