പുതിയ എത്യോപ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ്

പുതിയ എത്യോപ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ്
എത്യോപ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിതനായ ടെയ് അറ്റ്‌സ്‌കെ സെലാസിയെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അഭിനന്ദിച്ചു.ഫോണിലൂടെ രണ്ട് ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞരും യുഎഇ-എത്യോപ്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി എല്ലാ മേഖലകളിലും സഹകരണം വർദ്ധി