രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജനിതക കൗൺസിലിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച് യുഎഇയു

രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജനിതക കൗൺസിലിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച് യുഎഇയു
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ (യുഎഇയു) കോളേജ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിലെ ജനിതകശാസ്ത്ര, ജീനോമിക്‌സ് വിഭാഗം രാജ്യത്തെ ജനിതക കൗൺസിലിംഗിൽ ആദ്യ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.അബുദാബി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ, ആധുനിക അക്കാദമിക് സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തും മെഡിക്കൽ സ്ഥാപ