യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തി സ്വർണവില

യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തി സ്വർണവില
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച സ്വർണ്ണ വില ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു, യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം ആശങ്ക ഉയർത്തിയതിനാൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് ജൂണിനുശേഷം വൈകിയേക്കാമെന്നും, റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു.0438 ജിഎംടി പ്രകാരം സ്‌പോട്ട് ഗോൾഡ് ഔൺസിന് 2,157.88 യുഎസ് ഡോളർ എന്ന നിരക്കി