ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം: ഓൺലൈൻ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎൻ മേധാവി

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, മാർച്ച് 15 ന് ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ ചെറുക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ഓൺലൈൻ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.