ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സാധ്യമാക്കുന്ന കരാറിന് ഇന്ത്യൻ കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി

ന്യൂഡൽഹി, 13 മാർച്ച് 2024 (WAM) - ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (ഐഎംഇസി) പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് യുഎഇയുമായുള്ള അന്തർ-ഗവൺമെൻ്റൽ ചട്ടക്കൂട് കരാറിന് (ഐജിഎഫ്എ) ഇന്ത്യൻ കാബിനറ്റ് ഇന്ന് അംഗീകാരം നൽകി.ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശന വേളയിൽ ഫെബ്രുവരി 13 ന് അബ