31.4 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി യുഎഇ-യുഎസ് എണ്ണ ഇതര വ്യാപാരം

31.4 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി യുഎഇ-യുഎസ് എണ്ണ ഇതര വ്യാപാരം
യുഎഇയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള എണ്ണ ഇതര വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവ് 2023-ൽ 31.4 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയെന്നും യുഎസ്-യുഎഇ ബിസിനസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഡാനി ഇ. സെബ്രൈറ്റ് പറഞ്ഞു. 2024-ലും ഇതേ വേഗതയിൽ വളർച്ച തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.യുഎഇയിലേക്കുള്ള യുഎസ് കയറ്റുമതി കഴിഞ്ഞ വർഷം 24.8 ബില്യൺ