ഇസ്ലാമോഫോബിയയിൽ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതിനെ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസ് അഭിനന്ദിച്ചു

ഇസ്ലാമോഫോബിയയിൽ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതിനെ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസ് അഭിനന്ദിച്ചു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 16,(WAM)--ഇസ്‌ലാമോഫോബിയയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രമേയം യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ചതിനെ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ജർവാൻ അഭിനന്ദിച്ചു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ മതപരമായ ബന്ധങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ സഹകരണം,  സ്നേഹം, സഹ