കടൽ മാർഗം ഗാസയിലേക്ക് സഹായം എത്തിച്ച് യുഎഇ, വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ സംയുക്ത സംരംഭം

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സും വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചനും കടൽമാർഗം ഗാസയിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസഹായ വിതരണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ സഫീന എന്ന ദൗത്യം, ഓപ്പൺ ആംസിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും സൈപ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയും സൈപ്രസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഗാസയുടെ തീരത്ത് ഡോക്ക് ചെയ്തു, ഒക്ടോബറിനുശേഷം ഗാസയിലേക്ക