ആഗോള വ്യാപാരത്തിന് യുഎഇയുടെ ട്രേഡ് ഫോർ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കെനിയ

ആഗോള വ്യാപാരത്തിന് യുഎഇയുടെ ട്രേഡ് ഫോർ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കെനിയ
ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യുഎഇയുടെ ട്രേഡ് ഫോർ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യമായി കെനിയ മാറിയെന്ന് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്