റാഖ് എനർജി സമ്മിറ്റ് നവംബറിൽ നടക്കും

റാഖ് എനർജി സമ്മിറ്റ് നവംബറിൽ നടക്കും
റാഖ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന റാഖ് എനർജി സമ്മിറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് 2024 നവംബർ 27 മുതൽ 28 വരെ അൽ ഹംറ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ & കോൺഫറൻസ് സെൻ്ററിൽ നടക്കും. 'ഭാവിയിലെ സുസ്ഥിര ഊർജ്ജ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, സംഭാവന ചെയ്യുക' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടി, ഗവൺമെൻ്റ്, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ന