കാണ്ഡഹാറിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ അപലപിച്ചു

കാണ്ഡഹാറിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ അപലപിച്ചു
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ഡഹാറിൽ നിരവധി മരണങ്ങൾക്കും നിരപരാധികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.ഈ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികളെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും