മോസ്‌കോയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ അപലപിച്ചു

റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ മോസ്‌കോയിലെ ഒരു മാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീതനിശയ്ക്കിടെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും, ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.ഈ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികളെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് വിരു